Informace k přijímacímu řízení

 Přijímací zkoušky se budou konat pouze v jednom v termínu – 9. 6. 2020 

náhradní termín 23.6.2020

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

(všechna kritéria v přijímacím řízení zůstávají v platnosti)

Pozvánky budou odesílány nejpozději 10 dní pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky.