VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO VEŘEJNOST: Historie, umění a počítačové dovednosti