Výchovná poradkyně – kontakt

Výchovná poradkyně               Mgr. Irena Stránská, Ph.D.

Konzultační hodiny                  9,00 – 11,40 hod. nebo po telefonické dohodě

Kabinet biologie dveře č. 017