Krizová intervence

Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště sestávající ze školního psychologa (Anna Frombergerová), výchovné poradkyně (Michaela Dočekalová), metodičky prevence (Blanka Machová) a vedení školy (Zuzana Wienerová, Jaromír Kekule, Štěpán Mička).

Každý z pracovníků má své konzultační hodiny. Jsme tu pro vás např. ve věcech školní neúspěšnosti, krizové intervence, kariérového poradenství, technik učení… i ve věcech úplně obyčejně lidských. V případě potíží není třeba sbírat odvahu, jsme otevření a rádi pomůžeme. Přijďte!

Pokud byste přesto potřebovali/ chtěli řešit svoje potíže mimo školu, níže najdete užitečné kontakty:

 

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

PRAHA – Linka bezpečí

Hlavní město Praha – působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Telefon: 266 727 979, e-mail: info@linkabezpeci.cz

Web: http://www.linkabezpeci.cz

Linka bezpečí:

Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 17 let včetně a studenti denního studia do 25 let včetně)

Bezplatný telefon: 116 111, provoz: NONSTOP, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, chat: http://chat.linkabezpeci.cz/

Web: http://www.linkabezpeci.cz

Internet Helpline

Zaměření: poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality)

Bezplatný telefon: 116 111, provoz: NONSTOP, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, chat: http://chat.linkabezpeci.cz/

Web: http://www.internethelpline.cz

Rodičovská linka

Zaměření: rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy a další dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte

Telefon: 840 111 234, 606 021 021, provoz: Po+St+Pá: 13,00 – 16,00 hod., Út+Čt: 16,00 – 19,00 hod, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

Web: http://www.rodicovskalinka.cz

PRAHA – Antidiskriminační linka

Hlavní město Praha, bez registrace poskytovatele sociálních služeb Romea, o.s.

Zaměření: pro oběti diskriminace, bezplatný telefon: 800 220 800, provoz: PO – PÁ: 9,00 – 17,00, e-mail: antidiskriminace@romea.cz

Web: http://antidiskriminace.romea.cz/showpage.php?name=linka

PRAHA – DONA linka

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb

Bílý kruh bezpečí, o.s., zaměření: pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím, jejich příbuzným a známým, pomáhajícím profesionálům v kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím

Telefon: 251 511 313, provoz: NONSTOP, e-mail: dona.linka@bkb.cz

Web: http://www.donalinka.cz/

PRAHA – Krizová telefonní SOS linka

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, o.s., zaměření: pro ženy, oběti domácího násilí

Mobil: 602 246 102    PO – PÁ: 9,00 – 18,00 hod. (kromě svátků), telefon:2 41 43 24 66, PO+ÚT: 9,00 – 18,00 hod, ST+ČT: 9,00 – 16,00 hod, PÁ: 9,00 – 15,00 hod., E-mail: antidiskriminace@romea.cz

Web: http://www.rosa-os.cz/ a http://www.stopnasili.cz/

Linka Anabell

Zaměření: pro osoby s poruchami příjmu potravy, jejich příbuzné a blízké

Telefon: 848 200 210, provoz: PO – PÁ: 8,00 – 16,00 hod.

Web: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-brno/klientske-centrum/linka-anabell

PRAHA – Linka krizové intervence

Hlavní město Praha, zařízení MZ, zřizovatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Psychiatrická léčebna Praha Bohnice, Centrum krizové intervence (CKI)

Zaměření: pro dospělé, telefon: 284 016 666, provoz:  NONSTOP, e-mail: cki@plbohnice.cz

Web: http://www.plbohnice.cz

PRAHA – Krizová služba FOKUS

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, FOKUS Praha, o.s.

Zaměření: pro dospělé lidi se zkušeností s duševním onemocněním z Prahy a pro jejich blízké

Mobil: 777 800 983, provoz: Po – Pá: 14,00 – 20,00 hod., kontaktní místo krizové pomoci: Libušina 5, 128 00 Praha 2, e-mail: krize@fokus-praha.cz

Web: http://www.fokus-praha.cz/pomoc-v-krizi

PRAHA – Anonymní AT linka

Hlavní město Praha, registrovaná sociální služba, certifikace RVKPP, zřizovatel – Centrum sociálně zdravotních služeb  Praha 17

Zaměření: pro lidi, kteří mají problém se závislostí, se zneužíváním návykových látek, patologickým hráčstvím a jejich příbuzné a blízké

Telefon: 235 311 791, mobil: 724 307 775, provoz: ČT: 8,00 – 23,00 hod. (nepřetržitě celý kalendářní rok), e-mail: atlinka.repy@seznam.cz

Web: http://www.cszs.cz/

PRAHA – Linka pro odvykání kouření

Hlavní město Praha, zřizovatel – Česká koalice proti tabáku

Zaměření: pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit či již abstinují od tabáku, telefon: 844 600 500 (místní hovorné), provoz: PO – PÁ: 12,00 – 20,00 hod.

Web: https://www.bezcigaret.cz

PRAHA – Národní linka pomoci AIDS

Hlavní město Praha – působnost celá ČR, Státní zdravotnický ústav Praha

Změření: Pomoc a prevence AIDS, telefon: 800 144 444, provoz: PO – ČT: 13,00 – 18,00 hod. a PÁ: 13,00 – 16,00 hod., e-mail: renata.stankova@szu.cz

Web: http://www.aids-hiv.cz/narodnilinkapomociaids.html

PRAHA – Linka pro ženy a dívky

Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, ONŽ – Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, o.s.

Zaměření: pro dívky, ženy a partnerské páry v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy

Telefon: 603 210 999, provoz: PO – PÁ: 8,00 – 20,00 hod. (kromě svátků), e-mail: praha@poradnaprozeny.eu

Web: http://www.poradnaprozeny.eu/