Úvodní strana

„Bude-li
každý z nás
z křemene,
je celý národ
z kvádrů.“
Jan Neruda