Z kroniky

Dne 24. června 1915 dal ředitel z vlastní iniciativy celému ústavu prázdno na oslavu dobytí Lvova naším vojskem. Úřední výměr, jímž bylo doporučeno dáti prázdno došel v době, kdy některé třídy z ústavu již odešly. Ředitel sestavil zvl. oběžník, v němž žákům tato památná událost byla blíže objasněna. Tento oběžník přečetli žákům buď páni třídní nebo učitelé mající 1. hod., načež provoláno Jeho Výsosti císaři a Králi potřikráte s velikým nadšením „Sláva“. Na budově byly vyvěšeny prapory.

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Lvova