Důležité informace

Pozvánky k přijímací zkoušce byly odeslány 25.3.2019.

Počty přihlášek k 8.3.2019:

79-41-K/61  Gymnázium  – 606 přihlášek

79-43-K/61  Dvojjazyčné gymnázium – 156 přihlášek