Důležité informace

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM

1. Ředitelka gymnázia zveřejní nejméně 2 termíny a kritéria zkoušky do 31.1.2019.

2. Přihlášku podává zákonný zástupce v sekretariátu gymnázia – 1. patro, kancelář č. 106  (8,00 – 16,00 hod., příp. po       telefonické dohodě déle257 404 810), od 1.2.2019 nejpozději do 1.3.2019. Při příchodu do školy se, prosím,   zapište na vrátnici. 

3. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na      každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pořadí škol určuje, kde se        koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu. POKUD SE HLÁSÍTE NA OBA OBORY NA GJN, JE NUTNÉ MÍT  DVĚ PŘIHLÁŠKY A NA OBOU MÍT VYPLNĚNÉ OBA OBORY A TERMÍNY (JAKOBY SE JEDNALO O DVĚ    RŮZNÉ ŠKOLY). Před vyplněním přihlášky doporučujeme prohlédnout si návod (ZDE)

4. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Uvádějte zákonného zástupce, který má možnost      přebírat korespondenci. U této osoby uveďte i telefonní spojení a emailovou adresu.

5. Tištěnou přihlášku neposkytujeme, ale je možné si přihlášku stáhnout zde.

Od ZŠ si, prosím, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.

V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na GJN tel. 257 404 810.

6.  Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu.

7. Přihlášku lze podat poštou – nejlépe doporučeně –V TOMTO PŘÍPADĚ ŠKOLA NEVYSTAVUJE ŽÁDNÉ POTVRZENÍ    nebo osobně (vystavíme potvrzení).

8. Pokud uchazeč podává přihlášku nepotvrzenou ZŠ, vyplní všechny potřebné údaje
(vč. známek a průměrů) a přiloží ověřené kopie vysvědčení (dodanou kopii může ověřit dle originálu i pracovnice    sekretariátu školy – tel. 257 404 810).

9. U uchazečů se specifickými poruchami učení je nutno přiložit k přihlášce vyjádření odborného pracoviště – (PPP – nikoli obvodního pediatra). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb., formulář je ke stažení zde. Starší formulář  doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) lze využít pouze do roku 2019. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol,        musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ!

10. Nepožadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

11. Všechny zvláštnosti u uchazečů (cukrovka, nemoci, které souvisí s průběhem přijímacího řízení) jsou rodiče povinni hlásit před přijímacím řízením! Nejlépe uvést v přímo v přihlášce nebo přiložit přesné pokyny.