Důležité informace

POČET PŘIHLÁŠEK 2023

 

79-41-K/61 Gymnázium

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

767

239

 

Pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány 14 dní před přijímací zkouškou.

 

Přesné datum odeslání bude oznámeno zde.

 

Pozvánky budou odeslány bud prostřednictvím České pošty (do vlastních rukou s modrým pruhem) nebo do datové schránky uvedené na přihlášce (musí být vedena na fyzickou osobu – zákonného zástupce uvedeného na přihlášce)