Důležité informace

POČET PŘIHLÁŠEK 2023

 

79-41-K/61 Gymnázium

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

767

239

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu. Potvrzení od lékaře zašlete poštou na adresu školy do 3 dnů od dne konání zkoušky.

 

Pozvánky k přijímací zkoušce byly odeslány ve středu 29.3.2023.

 

Pozvánky budou odeslány bud prostřednictvím České pošty (doporučeně) nebo do datové schránky uvedené na přihlášce (musí být vedena na fyzickou osobu – zákonného zástupce uvedeného na přihlášce)