Důležité informace

                        Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů např. z důvodu nemoci,                                                       doloží potvrzení od lékaře do 3 pracovních dnů od konání přijímací zkoušky. 

 

 

POČET PŘIHLÁŠEK

79-41-K/61 Gymnázium 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
623 200

1. Ředitelka gymnázia zveřejní  kritéria přijímacího řízení do 31.1.2022.

2. Přihlášku je možné podat od 1.2. do 1.3.2022.včetně (rozhoduje podací razítko)- lze tedy podat na poště i 1.3.2022.

 Z důvodu epidemiologické situace upřednostňujeme podání přihlášek ke studiu (současně s povinnou přílohou) prostřednictvím České pošty nebo datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu (nelze použít DS podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby). Datová schránka školy je ffyx88x. Pro osobní podání přihlášky si rezervujte termín a čas na trebicka@gjn.cz v sekretariátu gymnázia – 1. patro,  (8,00 – 16,00 hod.). Při příchodu do školy se, prosím, zapište na vrátnici.

3. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu. POKUD SE HLÁSÍTE NA OBA OBORY NA GJN, JE NUTNÉ MÍT DVĚ PŘIHLÁŠKY A NA OBOU MÍT VYPLNĚNÉ OBA OBORY A TERMÍNY (JAKOBY SE JEDNALO O DVĚ RŮZNÉ ŠKOLY). Před vyplněním přihlášky doporučujeme prohlédnout si vzory (zde) . 

4. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Uvádějte zákonného zástupce, který má možnost přebírat korespondenci. U této osoby uveďte i telefonní spojení a emailovou adresu.

5. Tištěnou přihlášku neposkytujeme, ale je možné si přihlášku stáhnout zde

K přihlášce je nutné vyplnit přílohu o datové schránce, kterou si stáhněte zde

6. Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu.

7. Přihlášku lze podat poštou – nejlépe doporučeně –V TOMTO PŘÍPADĚ ŠKOLA NEVYSTAVUJE ŽÁDNÉ POTVRZENÍ nebo osobně (vystavíme potvrzení).

8. Pokud uchazeč podává přihlášku nepotvrzenou ZŠ, vyplní všechny potřebné údaje
(vč. známek a průměrů) a přiloží ověřené kopie vysvědčení (dodanou kopii může ověřit dle originálu i pracovnice sekretariátu školy)

9. U uchazečů se specifickými poruchami učení je nutno přiložit k přihlášce vyjádření odborného pracoviště – (PPP – nikoli obvodního pediatra). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb., formulář je ke stažení zde. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) lze využít pouze do roku 2019. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ!

10. Nepožadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

11. Všechny zvláštnosti u uchazečů (cukrovka, nemoci, které souvisí s průběhem přijímacího řízení) jsou rodiče povinni hlásit před přijímacím řízením! Nejlépe uvést v přímo v přihlášce nebo přiložit přesné pokyny.