Otevřené třídy pro školní rok 2019/2020

 

zaměření studia: kód: počet tříd: Počet žáků:
Podle & 60 Školského zákona se mohou hlásit pouze děti ze 7. třídy základní školy a ze sekundy 8-letých gymnázií Všeobecné zaměření
šestileté studium
79-41-K/61 2 max. 60

česko-francouzské dvojjazyčné šestileté studium
79-43-K/61 1 max. 30

Termíny 1. kola pro studium
všeobecné šestileté a česko-francouzské šestileté

1. termín 1. kola 2. termín 1. kola
státní část – 16.4.2019

ti, kteří uvedli GJN 1. v pořadí

státní část – 17.4.2019

ti, kteří uvedli GJN 2. v pořadí

Cermat – Písemný test z českého jazyka
Cermat – Písemný test z matematiky