„Bude-li
každý z nás
z křemene,
je celý národ
z kvádrů.“ Jan Neruda