Covidové zdi očima studentů 3C a 3D / Les murs de la Covid vus par les 3.C et D (mars 2021)

Známí i méně známí umělci z celé planety si vybrali pro vyjádření své únavy ze situace, hněvu při střetu s některými názory nebo vděčnosti zdravotníkům. Ulici.

A koronavirus zatím dál napadá miliony lidí a ničí životy.

Studenti 3 CD si našli graffiti, která je nejvíc oslovila a pokusili se z nich vyčíst něco víc, než jim umění nabízí na první pohled:

nižší český překlad

 

D’un bout à l’autre de la planète, des artistes fameux ou moins connus ont choisi la rue pour exprimer leur lassitude vis-à-vis de la situation, leur colère face à certaines opinions ou leur reconnaissance du monde médecin, alors que le coronavirus continue de contaminer des millions de gens et de tuer des vies.

Les élèves de 3e année ont sélectionné des graffitis qui leur parlaient et ont tenté d’y lire davantage que ce que l’art donne à voir de prime abord :

 

– český překlad –

 

Covid 19 na zdech celého světa

Epidemie covidu bezesporu zasahuje celý svět – školy jsou zavřené, většina populace sedí se svými problémy i radostmi doma. Nejsou umožněny kulturní aktivity, tak má i výtvarné umění problém. Proto hledají umělci jiné možnosti vyjádření. A jednou z nich je graffiti. Zde je Lennonova zeď v Praze. Trochu změněná v téhle situaci.
Zaznamenáme nejdřív velký obličej Lennona částečně zakrytý kusem červené látky, která znamená povinnou roušku. Autoři jistě vědí, že se musíme všichni spojit v boji proti viru, být zodpovědní, pomáhat ostatním, a proto je zřejmě na roušce napsáno „All you need is love“. A to je také název jedné z nejznámějších písní Beatles a jejího člena Lennona. Takhle to souvisí: osoba a heslo.
A soudržnost všech lidí symbolizuje i mapa světa na pozadí graffiti. Vidíme na ní varianty hesla v různých jazycích. Autor chtěl totiž zdůraznit, že nejsme zase tak odlišní. Tak aby to všichni pochopili.
A konečně, tenhle umělecký výtvor nám připomíná, že nejsme v této situaci sami a potěší nás, když jdeme kolem.

 

Superhrdinové v zeleném/bílém plášti

Na tomto obrázku vidíme doktorku, která má na roušce štít Supermana. Umělec chtěl zřejmě ukázat, že v současné době trpí především lékaři. Oproti finanční krizi zhoršil koronavirus  i naše mentální zdraví a hodně lidí zabil. Zatímco většina pracuje z domova, lékaři musejí být ve službě od rána do večera. Je na nich ochrana i záchrana životů pacientů. Ani nevidí svoje rodiny, musejí být stále v nemocnicích. To jsou ti praví hrdinové, protože riskují životy pro záchranu těch našich.
Ale když se podíváme pozorněji, objevíme v levém dolním rohu slovo „fake“ (= falešný). Nejsem si úplně jistý, co to znamená, ale mám několik hypotéz. Někteří lidé nevěří, že koronavirus existuje a tvrdí, že je to hoax. Možná chtěl autor tohoto dílka nenápadně sdělit právě tohle. Nebo chtěl říct, že jsou lékaři pašáci. Ve skutečnosti jen falešní doktoři nechají lidi umírat pod záminkou rizika přelidnění. A moje poslední hypotéza mi dává nejspíš smysl. Že ten nápis patří jinému umělci a nemá tam co dělat.

 

Nemocnice Emilie Mullerové

Na zdech nemocnice Emilie Mullerové ve městě Mulhouse jsou namalovaní sestřička, voják a lékař snažící se zahnat koronavirus. Tyto tři profese se v téhle krizi ocitly v první linii především na nejvíc zasaženém východě Francie.
Na obrázku hned vidíme, že je zde koronavirus vylíčen jako záporák zadržující lékaře. Je jasné, že je ta buňka zhoubná, protože vypadá jako děsivý klaun se špičatými zuby, pronikavýma očima a je zelená se zelenými výběžky. Na druhé straně nahoře vidíme dva lékaře a vojáka, kteří se snaží koronavirus zahnat a zničit.
To je dobrá zpráva; je povzbuzující vidět, že s tímto problémem nejsme sami a že ho můžeme řešit společně. Situace není dobrá a vše je na lékařích a dalších zaměstnancích a je to těžké, protože nemocných je hodně a počet pacientů ve vážném stavu stoupá, takže zdravotníci jsou velmi unavení a vyčerpaní.
Tohle graffiti se mi líbí, je opravdu jednoduché a není rozměrné, a přesto může každý pochopit tu geniální myšlenku. Myslím, že bychom měli věřit sociálním pracovníkům.  A také těm v kultuře, je to pro naše dobro. Je důležité důvěřovat těm správným lidem.

 

„Není práce = není bydlení“

Tato tři graffiti jsou velice jednoduchá, pokud jde o provedení. Ale v podstatě propagují podobnou myšlenku. Nejsou to právě velká vizuální díla, tady je spíš důležité sdělení. Lidé reagují na změny ve společnosti, ale podstata problému trvá. Proto tato velká událost v dějinách lidstva vyvolává víc omezení v ekonomice a vztazích mezi společenskými třídami. V této době mnozí lidé pracovat nemohou nebo práci ztratili, takže nemají finanční prostředky na běžné výdaje, například na bydlení.

Především první graffiti „NO JOB=NO RENT“ neboli „NENÍ PRÁCE=NENÍ BYDLENÍ“ ukazuje jednoduchou rovnici. Když nevydělávám, nemohu dát peníze někomu jinému. Další graffiti ukazuje princip možného řešení, a to vyšší zdanění bohatých. „MAKE THE RICH PAY FOR COVID 19“ neboli „AŤ ZA COVID 19 PLATÍ BOHATÍ“ se už objevilo v několika zemích. Poslední graffiti také kritizuje ideologii schovanou za vládními opatřeními, která podporují víc finanční zisky než samotné obyvatele. „PEOPLE OVER PROFIT“ bylo odedávna jedním z hesel liberální levice, nyní je ale čím dál tím užitečnější.

 

„To ještě prší? Ani jsem si nevšiml.“

Toto graffiti vytvořil loni v květnu umělec, který si říká ADW a umístil ho v hrabství Laois v Irsku. Má název „To ještě prší? Ani jsem si nevšiml.“ A řeší, kam povede mentální zdraví během omezení způsobených covidem 19. Dívka uprostřed telefonuje a půlka její hlavy je vidět za oknem. Tam je i ruka, která vede na vodítku psa. Napravo od hlavy má mrak a za ním vykukuje virus místo slunce. Dole jsou dvě televize a kamion s nápisem „Brennans“ – tak se jmenuje jedna známá restaurace. Na jedné obrazovce vidíme dvě osoby, které si podávají ruce a na druhé je nějaké neznámé logo.
Vidíme tak důsledky lockdownu, kdy má řada lidí problém zachovat si svoje mentální zdraví a být výkonní. Protože se nemůžeme stýkat, jsme tak trochu uvěznění v našich domech a bytech, ztrácíme pojem o čase, jsme vystresovanější než jindy a méně energičtí než obvykle. Také komunikovat a něco organizovat je v této době složitější, a proto je i těžší získat pomoc. Takže nám bude zase daleko lépe, až konečně začneme fungovat normálně.

 

Sociální služby

Jsou to pro nás těžké časy a když se rozhlížíme kolem, vidíme, že z nich nemá prospěch skoro nikdo. Kdo pracuje v sociálních službách (především zdravotníci) prochází těžkým obdobím. Musí riskovat život pro druhé, brát dlouhé služby, protože stále přibývají noví pacienti.
Čas se vleče také umělcům a ostatním pracovníkům v kultuře, protože muzea, galerie, kina, divadla atd. jsou zavřená, takže skoro nevydělávají a nemohou se ani vyjadřovat jako dřív.
Právě proto jsem si vybral/a tohle graffiti. Nejdřív se chci soustředit na celkové provedení. Je na něm sestřička nebo lékař v roušce. Má také nějaké ochranné brýle a štít, který chrání proti viru celý obličej. Má na sobě plášť a rukavice. Stojí a ruce skládá do tvaru srdce. Na zádech má pár obřích duhových křídel a nad hlavou svatozář.
Také chci okomentovat, co nám zřejmě chtěl autor sdělit. Vylíčil zdravotníka jako anděla, který denně zachraňuje životy. Není sobecký, pomáhá všem, kdo to potřebují, i když by i jeho mohl napadnout virus.
A nakonec chci vyjádřit, jaké poselství vidím v tomto graffiti. Myslím, že bychom si měli lidí, kteří pracují v sociálních službách a v kultuře, cenit víc. Strádají a někteří z nich riskují život, aby nás provedli touto pandemií.

 

Covid 19 na zdech celého světa

Začnu základními informacemi. Tato malba se nachází v Glasgowě a jejím autorem je The Rebel Bear. Vybral/a jsem si ji, protože se mi líbí a je také velmi aktuální. Sice vypadá obyčejně, není barevná a není na ní nic „zvláštního“, ale jasně ukazuje, v jaké situaci teď na celém světě všichni jsme. Nejdřív zaznamenáme tu zelenou kouli, kterou má ten člověk na noze. To není obyčejná koule, ale zobrazení viru (speciálně koronaviru). Znamená pro něj zátěž. Protože koronavirus nás opravdu velmi omezuje. Omezení se týká pohybu. Stejně omezuje v pohybu vězně železná koule. Brání ve volném pohybu, omezuje naši svobodu, ale nezbavíme se jí. Ani té koule ani koronaviru.
A pak, obraz je černobílý, jediná barevná věc je tu koronavirus, což ukazuje náš dnešní trochu smutný koronavirový svět. Koronavirus je tedy velice časté téma, je v centru dění jako na této malbě.
A konečně, ten člověk je smutný a znepokojený jako každý z nás. Protože nikdo neví, jak dlouho nás bude ten koronavirus obtěžovat a omezovat v normálním životě. Proto ten člověk nevypadá šťastně.
Tato malba nám tedy perfektně ukazuje současnou situaci ve světě spolu s pandemií. Ale nesmíme ztrácet naději, že se vše brzy zlepší a budou se malovat veselejší obrazy, než je tenhle.

 

„Pro opravdové hrdiny“

Především chci říct, že pandemie covidu 19 zasáhla celý svět. A hodně profesorů, studentů, důchodců, dětí, dospělých – zkrátka všichni – chtějí, aby skončila. Hlavně ti, kdo pracují ve zdravotnictví. Odvaha, jakou projevují lékaři je neuvěřitelná. ni večer nemohou vidět své rodiny. Tento street art je věnován lékařům na celém světě.
Toto graffiti vytvořil v Německu umělec, který si říká Uzey a jmenuje se „Für die echten helden“, což znamená „Pro opravdové hrdiny“. Zobrazuje sestřičku v modrém oblaku. Je černovlasá a má roušku, na uniformě má známý symbol Supermana, velké červené S v diamantu. Symbolika tohoto sdělení je jasná: Všichni lékaři a zdravotníci jsou naši superhrdinové. Opravdoví superhrdinové, kteří v nemocnicích bojují s virem každý den a pomáhají těm, kteří to nejvíc potřebují.
Doufám, že pandemie brzy skončí. Už rok trávíme zavření každý den u počítače. Ale pokud chceme opravdu tu pandemii zastavit, musíme zůstat doma.

 

„Pán prstenů“

Předně je třeba říct, že pandemie covidu-19 ovlivnila život nás všech. Proto se objevila street artová díla na toto téma a její vliv na běžný život.
Dále chci poznamenat, že pro mne osobně je street art vynikající prostředek ztvárnění pandemie uměleckým způsobem, protože když pandemie přišla tak rychle a nečekaně, ukázalo se, že ve srovnání s „klasickým“ uměním je street art daleko flexibilnější a může tedy na takovou situaci reagovat lépe. A pak je street art ideální v tom, že díla jsou venku, ne v galeriích během epidemie zavřených.
Z těchto nových graffiti jsme si vybrali jedno berlínské. Je na něm Gollum, postava z filmu „Pán prstenů“. Drží roli toaletního papíru a říká „mein Schatz“, což znamená „miláčku“ – ve filmu tenhle výraz používá Gollum, když se obrací na prsten, který je pro něj to nejvzácnější na světě.
Toto graffiti se inspiruje panikou, která nastala na začátku pandemie, když nikdo nevěděl, co se bude dít a spousta lidí začala kupovat vše potřebné pro případ, že nastane lockdown, mimo jiné toaletní papír, který v některých zemích úplně zmizel z obchodů. Podle mého můžeme tohle dílo nazírat z několika hledisek. Zaprvé jako vtip, který nás má v těžkých časech rozesmát. Dále to může být výsměch nad panikáři a ukázka přehnaného jednání ve chvíli, kdy bychom měli zachovat klid. A konečně, může nás přivést na myšlenku, že bereme hodně věcí jako samozřejmost, že toaletní papír je v obchodech pořád, ale ve skutečnosti tam klidně může nebýt.
Toto graffiti se mi zkrátka líbí pro jeho komiku, ale a druhou stranu soudím, že poselství tohoto díla je příliš důležité a nelze ho opominout a bavit se jen jeho komikou.

 

Svět bojuje s koronavirem

Na tomto obrázku je skupina lidí v rouškách s vlajkami svých zemí. Vlajkami zemí z celého světa, a lidé, co je mají, patří k různým rasám, jsou různého vyznání a vypadají různě. A mezi nimi je nápis „svět bojuje s koronavirem“.
Toto dílo vyjadřuje několik dojemných poselství. Ukazuje nám hlavně, že když se cítíme sami, má stejný problém celý svět. To je důležitá zpráva. Povzbudí nás vědět, že v tom nejsme sami a můžeme ho řešit společně. Pak nám toto dílo připomíná, jak je důležitá spolupráce a soudržnost. Během pandemie mnoho zemí mělo (a má) problémy, se kterými potřebuje pomoci. Ostatní země jim pomohly a nyní už nejsou tak závažné. Bez spolupráce pandemie nikdy neskončí, musíme tedy zapomenout na to, co nás rozděluje, protože jen málo problémů je důležitějších než pandemie. Jak vidíme na obrázku, jsme nakonec všichni lidé, na to nesmíme nikdy zapomenout.
Kromě toho, že tento street art přináší důležitá poselství, je také velice pěkný a město je s ním veselejší.
Takže nakonec tato práce v sobě skvěle spojuje silné poselství a zkrášlení města.

 

Hlavně žádnou pandemii!

Vybral/a jsem si toto graffiti s motivem Covidu-19 proto, že mi připadalo jiné než ostatní. Kromě toho, že mám rád/a jednobarevné a ne příliš výraznou kresbu, fascinovalo mne, že není agresivní ani rasistická (trochu možná, ale pro mne ne, nejdřív mě to ani nenapadlo).
Moc se mi líbí, že je legrační. Necítíte nic negativního a usmíváte se. Pandy jsou nakreslené přes celou stěnu a říkají: „HLAVNĚ ŽÁDNOU PANIKU!“ To je narážka na pandy. V češtině začíná panda a pandemie stejně (jako ve francouzštině). Můžeme si tedy to graffiti vysvětlovat, jako že pandemie znamená obrovské pandy po celé zdi.  Jako hodně pandích obrů.
Ale obří pandy, to by také mohla být rasistická narážka a ne jenom slovní hříčka. Pandy velké žijí jen v Číně a Číňané jsou na ně pyšní. Jsou to velmi vzácná stvoření. A jak teď všichni víme, Covid-19 pochází z Číny. Možná ale ty roztomilé pandy znamenají ještě něco jiného. A to už není taková legrace.
Myslím si však, že malíř nechtěl být zlý a rasista, a tohle graffiti o Covidu-19 vytvořil, aby pobavil lidi, co jezdí metrem z Prahy 8, takovou slovní hříčkou.

 

Toaletní papír

Na této fotografii je muž v plášti a klobouku s bílou stuhou a diskrétními kulatými brýlemi. Má na sobě pruhovanou košili, bílou kravatu a bílé šle. Vzal si na sebe černé kalhoty a černé lakýrky. Pod pláštěm má schované ruličky toaletního papíru a nabízí je po jedné chodcům. Všechno jeho oblečení je černé, protože ten chlap chce být považovaný za dealera. Protože covid je po celém světě, přijímají státy různá opatření. Obchody se zavírají nebo dodávky váznou, takže hrozí, že nebude k dostání některé zboží. Lidé mají strach, že budou v této situaci chybět potraviny, léky nebo hygienické potřeby. A takový toaletní papír je jednou ze základních lidských potřeb. Takže ten chlap na fotografii spekuluje s toaletním papírem, skupuje ho a pak prodává za vyšší cenu. Prodává na ulici ilegálně toaletní papír. Tenhle způsob se vyplatí, když chybí zboží nebo když jde o zakázané zboží, jako například drogy nebo alkohol za prohibice. Humor na obrázku pomáhá lidem přežít těžké chvíle a udržet si dobrou náladu. Podobné práce udělal Tomáš Břínek, když jsme ho pozvali na NeruDny.