Den VŠ na GJN 5.11.2018

 

Vážení kolegové, absolventi a přátelé GJN!

 

 

Chtěli bychom (již tradičně) zpřístupnit našim studentům informace o vysokých školách jinak než prostřednictvím letáků, webových odkazů a nicneříkajících univerzálních přednášek o výběru VŠ.

Rozhodli jsme se znovu oslovit absolventy a příznivce GJN, zkrátka všechny, kteří by se chtěli zapojit do DNE VŠ.

Letos proběhne v pondělí 5. 11. 2018, v 11-13:30 hod v AULE GJN. Setkání je určeno pro studenty 5. a 6. ročníku, dále pro zájemce z řad 4.ročníku.

 

Jak bude dopoledne probíhat?

 

V aule  a přilehlých prostorách budou rozmístěné stolky podle univerzit a fakult (optimálně dva zástupci z každé fakulty – současní studenti, absolventi, zástupci studijního oddělení…). Necháváme na zvážení účastníků, zda si připraví prezentaci, propagační materiály, povedou diskusi. Akce má formu veletrhu, zvažujeme ještě krátké prezentace vybraných fakult (podle zájmu našich studentů za poslední roky).

 

Co studenty nejvíce zajímá:

  • základní informace o fakultě a vybraném studijním oboru
  • informace o přijímacích zkouškách (požadavky, průběh, úspěšnost, příprava, jak uspět?)
  • informace o studijním plánu
  • možnost uplatnění absolventů na trhu práce aj.

 

            Pokud máte chuť tuto akci podpořit, budeme tomu velmi rádi!

V případě dotazů či doplňujících informací kontaktujte Michaelu Dočekalovou, případně Jaroslava Tomeše. Podrobné informace rozešleme zájemcům koncem října.

Svou účast, prosím, potvrďte na email docekalova@gjn.cz do 22. 10. 2018. Napište název univerzity a fakulty/ fakult, které budete zastupovat. Pokud by se nepodařilo pokrýt stěžejní VŠ, obrátili bychom se na studijní oddělení. Větší radost nám však udělá, když za námi dorazí naši absolventi.

 

Děkujeme!

Těšíme se na spolupráci a na setkání!

 

GJN

Michaela Dočekalová

Jaroslav Tomeš