Třídy a třídní učitelé

SEZNAM TŘÍD A TŘÍDNÍCH UČITELŮ 2017 – 2018

Třída Učitel Zkratka Zást. Učebna
1.A Bc. Hladíková Věra Hd Np 114
1.B Mgr. Stránská Irena, Ph.D. Sa Va 004
1.C Ing. Koubek Jindřich, Ph.D. Kj Kb 308
2.A Ing. Hlinková Radka Hl Kl 117
2.B PhDr. Barešová Monika, Ph.D. Bm Kn 214
2.C Mgr. Kadečka Robert Kd Bf 215
2.D RNDr. Parobková Jana Pb Si 221
3.A Mgr. Tartier Veronika Ta Vb 209
3.B Mgr. Matasová Martina Ms Je 104
3.C PaedDr. Pipková Ludmila Pi Gu 018
4.A RNDr., Ing. Vozka Jiří, Ph.D. Vo 019
4.B Mgr. Machová Blanka Ma Bt 016
4.C RNDr. Bludská Markéta Bd Hu 219
5.A Ing. Faryadová Jana Fa Ko 116
5.B Mgr. Rejmíšová Renáta Re Ha 115
5.C Mgr. Kučerová Magdalena, Ph.D. Ku Ak 218
6.A PaedDr. Svoboda Pavel Sv Fi 110
6.B Mgr. Šípková Petra Ší Pk S09
6.C Mgr. Tomeš Jaroslav To S10
6.D Mgr. Härtel Filip Hanuš Ht 313