Důležité informace – přihlášky ke studiu

Počet přihlášených uchazečů

79-41-K/61 Gymnázium 582
79-43-K/61  Dvojjazyčné gymnázium  152

 

                                                 

                 Pozvánky k přijímací zkoušce byly odeslány v pátek 16.4.2021

Všechny informace najdete na www.cermat.cz

 

Termíny testování ZŠ pro účely přijímacího řízení na víceletá gymnázia dle pokynů MŠMT:

Čt – 29.4.2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu tedy 5. a 6.května)

 

 

Věnujte prosím pozornost těmto důležitým informacím

 k přijímací zkoušce:

1) Všichni uchazeči jsou povinni mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující všechny technické podmínky a požadavky na výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% (FFP2, KN 95).

Změnou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021,  se oproti současnosti mění následující:
-uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

2) Uchazeč se může zúčastnit přijímací zkoušky pouze pokud:

  • nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19
  • a zároveň předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

 

Toto potvrzení může být nahrazeno také

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech.

 

3) Nebude-li mít uchazeč potřebná potvrzení, nebude mu umožněno konání zkoušky. Pokud bude řádně omluven do 3 dnů, může uchazeč konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

4) Naše škola nebude před zkouškou provádět testy.

5) Budova školy bude otevřena od 7:15 h. Vzhledem k tomu, že se budou kontrolovat testy, prosíme vás, abyste přišli s dostatečným předstihem. V 8:00 h. již musí být všichni uchazeči v učebnách.

 

V Praze dne 12.4.2021