Zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto:

Přijímací zkoušky nanečisto, jež probíhají od ledna v budově GJN, jsou pořádány jako soukromé aktivity profesorů nezávisle na GJN.

Zkoušky jsou přístupné všem a slouží k cvičnému testování a k opakování učiva ZŠ, které je vyžadováno u přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia.

Testy odpovídají požadavkům pro rok 2018

Kromě těchto škola žádné jiné informace o přijímacích zkouškách nanečisto nepodává.

Další informace o přijímacích zkouškách nanečisto naleznete na adrese http://onlinekurzy.cz/prijimaci-zkousky.