Zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto:

Přijímací zkoušky nanečisto, jež probíhají od ledna v budově GJN, jsou pořádány jako soukromé aktivity profesorů nezávisle na GJN.

Zkoušky jsou přístupné všem a slouží k cvičnému testování a k opakování učiva ZŠ, které je vyžadováno u přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia.

Testy odpovídají požadavkům pro rok 2018

Přijímací zkoušky se budou konat vždy v pátek nebo v sobotu v budově Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1.

Termíny:

So 27. 1. 2018     1. hodina:   8.50 – 9.50,      2. hodina: 10.00 – 11.00,   3. hodina: 11.10 – 12.10

So 17. 2. 2018      1. hodina:   8.50 – 9.50,     2. hodina: 10.00 – 11.00,   3. hodina: 11.10 – 12.10

Pá 23. 2. 2018     1. hodina:  14.30 – 15.30,  2. hodina: 15.40 – 16.40,   3. hodina: 16.50 – 17.50

Pá   2. 3. 2018     1. hodina:  14.30 – 15.30,   2. hodina: 15.40 – 16.40,    3. hodina: 16.50 – 17.50

So 10. 3. 2018     1. hodina:   8.50 – 9.50,     2. hodina: 10.00 – 11.00,    3. hodina: 11.10 – 12.10

Pá 16. 3. 2018     1. hodina: 14.30 – 15.30,   2. hodina: 15.40 – 16.40,    3. hodina: 16.50 – 17.50

So 24. 3. 2018     1. hodina: 8.50 – 9.50,      2. hodina: 10.00 – 11.00,    3. hodina: 11.10 – 12.10

Pá 6. 4. 2018        začátek ve 14.30 – časový harmonogram bude  upřesněn

Uchazeči se na přijímací zkoušky nanečisto nemusí předem hlásit. Jedinou podmínkou je včasný příchod. Na test si přineste s sebou psací potřeby, rýsovací potřeby a přezutí.

Při jedné návštěvě si student může vyzkoušet ve všech termínech všechny tři testy (je ovšem možné přijít pouze na Vámi zvolený test v kteroukoliv uvedenou dobu).

V každém termínu jsou samozřejmě zadávány jiné sady testů, je tedy jen na Vás, kolikrát využijete této nabídky velice účinné přípravy. Opravené testy budou k dispozici nejpozději v pátek následujícího týdne na vrátnici Gymnázia Jana Nerudy, kde si je můžete proti podpisu vyzvednout.

Součástí oprav je bodové ohodnocení a pořadí, v jakém se umístil testovaný mezi ostatními uchazeči.

Cena jednoho testu z jednoho předmětu je 200,- Kč. Platba probíhá pouze v hotovosti na místě.

Kromě těchto škola žádné jiné informace o přijímacích zkouškách nanečisto nepodává.

Další informace o přijímacích zkouškách nanečisto naleznete na adrese http://onlinekurzy.cz/prijimaci-zkousky.