Zaměstnanci

Adresář učitelů GJN Hellichova

Vedení školy
PhDr. Zuzana Wienerová ředitelka školy 106a wienerova@gjn.cz 257 404 810
RNDr. Jaromír Kekule, Ph.D. statutární zástupce ředitelky 105 kekule@gjn.cz 257 404 844
Mgr. Štěpán Mička zástupce ředitelky 107 micka@gjn.cz

257 404 813

 

Učitel Zkratka Aprobace Místnost EMAIL Linka
257 404 8XX
Akselrodová Zdenka, Mgr. Ak Fj, Rj 310 akselrodova@gjn.cz 39
Augustová Petra, RNDr., Ph.D. Au M 312 augustova@gjn.cz 40
Barešová Monika, PhDr., Ph.D. Bm Ch, M 021a baresova@gjn.cz 30
Baron Emmanuel Bn Fj 310 baron@gjn.cz 39
Bárta Tomáš, MgA. Bt Vv 217a barta@gjn.cz 27
Bärtl Petr Hv bartl@gjn.cz 41
Bílý Michal, Mgr. Tv, Z S22 bily@gjn.cz 32
Blechová Jaroslava, Mgr. Bl Fj 322 blechova@gjn.cz 36
Bludská Markéta, RNDr. Bd Ch 017 bludska@gjn.cz 29
Brandeisová Helena, Mgr. Br Nj 101 brandeisova@gjn.cz 22
Buffard Alice Mgr. Bf Fj 312 buffard@gjn.cz 40
Coufalíková Šárka, Mgr. Cf Zsv, Čj 216 coufalikova@gjn.cz 25
Černá Hana, Mgr. ČH nyní na MD ———- ————– ———-
Dočekalová Michaela, Mgr. Do výchovná poradkyně, nyní na MD ——– docekalova@gjn.cz ———–
Dušek Jan, Ing. Dk Inf, Fy 005 dusek@gjn.cz 28
Faryadová Jana, Ing. Fa Nj, Fj 109 faryadova@gjn.cz 17
Fischerová Libuše, Mgr. Fi M, Dg 217 fischerova@gjn.cz 26
Friedel Tomáš Fl OV, ZSV 216 friedel@gjn.cz 25
Grätzová Marta, PhDr. Gr Čj 216 gratzova@gjn.cz 25
Guellaoui Věra, Mgr. Gu Fj 310 guellaoui@gjn.cz 39
Hanzlíková Věra, Mgr. Ha D, Čj 216 hanzlikova@gjn.cz 25
Härtel Filip Mgr. Ht Ov, Zsv 216 hartel@gjn.cz 25
Hlava Daniel Bc. Hl Tv S 22 hlava@gjn.cz 32
Hlinková Radka, Ing. Hl Inf, Dg 118 hlinkova@gjn.cz 21
Hubáčková Lenka Mgr. Hu D 301 hubackova@gjn.cz 38
Chlaň František Mgr. Chl Aj 109 chlan@gjn.cz 17
Jesenský Ondřej, PhDr. Je Čj, Tv 216 jesensky@gjn.cz 25
Kadečka Robert, Mgr. Kd Čj, D 216 kadecka@gjn.cz 25
Kekule Jaromír, RNDr., Ph.D. Ke zástupce ředitelky, Fy 105 kekule@gjn.cz 44
Kličková Marie, RNDr. Kl Ch, Fy 118 klickova@gjn.cz 21
Kolář Petr, Mgr. Ko M, Fy 118 kolar@gjn.cz 21
Kolářová Věra, Bc. Hd Aj 109 hladikova@gjn.cz 17
Klimková Lucia, Mgr. Km nyní na MD —— —————— ———–
Koubek Jindřich, Ing., Ph.D. Kj Fy 118 koubek@gjn.cz 21
Kubánek Vít, Mgr. Kb Hv, Čj 216 kubanek@gjn.cz 25
Kubíková Věra, Mgr. Čj, D, Fj 208 kubikova@gjn.cz 23
Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. Ku Fj 310 kucerova@gjn.cz 39
Kulhánková Anna Mgr. Kn D 216 kulhankova@gjn.cz 25
Louvel Cédric Lv Fj 310 louvel@gjn.cz 39
Machová Blanka, Mgr. Ma Bi, Tv 017 machova@gjn.cz 29
Marsalek Marie-Anne, Mgr. Mm nyní na MD —— ————– ——–
Matasová Martina, Mgr. Ms Tv, Z S20 matasova@gjn.cz 31
Matějková Noemi, Mgr. Mt školní psycholožka, nyní na MD ——— ———- ———
Mička Štěpán, Mgr. Mi zástupce ředitelky, Tv, Ch 107 micka@gjn.cz 13
Nápravníková Blanka, PhDr. Np Čj, D 216 napravnikova@gjn.cz 25
Nečasová Eva, RNDr. Ne M, Fy 217 necasova@gjn.cz 26
Pagani Christelle Pg nyní na MD —– ———- ———
Parobková Jana, RNDr. Pb Ch, Fy 21a parobkova@gjn.cz 30
Pešek Martin Mgr. et Mgr. školní psycholog pesek@gjn.cz 24
Pipková Ludmila, PaedDr. Pi Bi, Tv S20 pipkova@gjn.cz 31
Plášek Zdeněk, Mgr. Pk Inf, Fy 204 plasek@gjn.cz 33
Poddaná Tereza, Mgr. Pd M, Tv 217 poddana@gjn.cz 26
Radváková Věra, PhDr., Ph.D. Rd Čj, pedagogika 208 radvakova@gjn.cz 23
Rejmíšová Renata, Mgr. Re Aj 109 rejmisova@gjn.cz 17
Simonianová Lenka, RNDr. Si Bi 017 simonianova@gjn.cz 29
Smith Wayne, B.Ed. Sm lektor Aj 109 wayne@gjn.cz 18
Součková Petra, Mgr. Fj, Čj 216 souckova@gjn.cz 25
Stránská Irena Mgr., Ph.D. Sa Bi 017 stranska@gjn.cz 29
Svatošová Simona St Vv 217a svatosova@gjn.cz 27
Svoboda Pavel, PaedDr. Sv Tv, Bi S22 svoboda@gjn.cz 32
Šantrůčková Marie, RNDr. Ša Z 301 santruckova@gjn.cz 38
Šípková Petra, Mgr. Ší Tv, Z S20 sipkova@gjn.cz 31
Tartier Veronika, Mgr. Ta Tv, Aj 109 veronika.tartier@gjn.cz 18
Tomeš Jaroslav, Mgr. To Tv, Z S22 tomes@gjn.cz 32
Vachatová Dagmar, Mgr. Va Čj, Zsv 216 vachatova@gjn.cz 25
Válková Eliška, Mgr. Vl Aj 109 valkova@gjn.cz 17
Vermachová Marie, Mgr. Ve L, Aj 109 vermachova@gjn.cz 18
Vozka Jiří RNDr., Ing., PhD. Vo Ch 21a vozka@gjn.cz 30
Vraná Marta, PhDr. Vr Nj, Hol 101 vrana@gjn.cz 22
Vrbíková Helena, Bc. Vb M 118 vrbikova@gjn.cz 21
Wienerová Zuzana, PhDr. Wi ředitelka, D 106a wienerova@gjn.cz 12
Wittbergerová Jana, MA Wt Aj 109 wittbergerova@gjn.cz 18
Zápotocká Zdeňka, PhDr. Fj, Nj 310 zapotocka@gjn.cz 39
Zátorsky Agnes Zt nyní na MD —— ————– ———

 

 

Nepedagogičtí pracovníci GJN

Pracovník funkce Místn. Linka
257 404 8XX
email
Dubcová Jana hospodářka 106 15 dubcova@gjn.cz
Kárný Jiří školník byt, dílna 34 karny@gjn.cz
Kohlmanová Vlasta účetní, SRPŠ 107a 16 kohlmanova@gjn.cz
Kovácsová Dana administrativa 107a 51 kovacsova@gjn.cz
Moučková Jana knihovnice 322 36 knihovna@gjn.cz
Predigerová Alena, Ing. vedoucí ekonomka, personalistka 108a 14 predigerova@gjn.cz
Třebická Věra asistentka, informace o studiu a přihláškách, stejnopisy vysvědčení 106 10 trebicka@gjn.cz
Vrátnice 11

Externí nepedagogičtí spolupracovníci

Pracovník funkce Místn. Linka
257 404 8XX
email
Coufalík František (IQT s.r.o.) správa IT, podpora webu 304 42 nebo 608 823 280
GTH CATERING a.s. školní jídelna 35 provoz.gjn@gthcatering.cz