Zeměpis
O zeměpisu na GJN (převzato z almanachu ke 140 letům Gymnázia, autor RNDr. J. Liška, zkráceno):
            Má ještě význam studium zeměpisu na středních školách? Je vůbec místo pro tento předmět v moderním pojetí chápání výuky? Všechny zeměpisné informace si studenti mohou najít na internetu, v odborných časopisech a slyšet v každodenních sdělovacích prostředcích… Navíc cestování, nejenom po naší zemičce, už pro většinu z nás není problém.
            Těmto a podobným reakcím čelí učitelé zeměpisu čím dál častěji. Jaká je tedy funkce zeměpisu v současném přetechnizovaném světě? Jak pojímáme výuku zeměpisu na našem gymnáziu? Kromě prohlubování geografických vědomostí se snažíme klást důraz na rozvíjení dovedností žáků – diskutujeme o současných problémech, hledáme souvislosti, určujeme prognózy, odhadujeme vývojové trendy ve světě. Snažíme se, aby studenti získané znalosti dokázali uplatnit i v praktickém životě. Aby si uměli vytvořit vlastní názor i vyslechnout názor druhého. Uvědomujeme si, že současné tržní prostředí nehledá „nabiflované“ živé encyklopedie, nýbrž flexibilní a samostatně myslící lidské zdroje.

O zeměpisu na GJN aktuálně (autor Mgr. J. Tomeš):
            Za 5 let od uvedení článku našeho současného pana ředitele se pozice zeměpisu a její úloha příliš nezměnily; změnily se spíše vnější okolnosti. Studenti jsou technicky opět o kus dál (naše škola naštěstí také), informace proudí ještě rychleji a fotky z druhého konce světa máme k dispozici v reálném čase i s čerstvým komentářem, díky Wikileaks a dalším serverům je možné mnohé zpochybňovat a současně můžeme sami spoluvytvářet podobu médií prostřednictvím blogů, studenti jsou účastníky veřejného dění a mohou spolurozhodovat o prostoru virtuálně i ve skutečnosti, např. jako voliči. Země se stále točí (pro zopakování, točí se „doprava“), jen s tím rozdílem, že téměř vše se na Zemi děje rychleji a s větší intenzitou, případně s většími výkyvy.
            Co je za těchto okolností důležité? Je potřeba absolvovat během studia na gymnáziu 300 – 400 hodin zeměpisu? Má cenu se učit slepou mapu, atmosféru, obyvatelstvo, světové regiony, Českou republiku atd.? Odpověď není jednoduchá. Určitě nemá cenu pouze „se učit“ výše zmíněné a vůbec vše, co dříve bylo součástí osnov. Ale rozhodně má cenu veškerá možná geografická a průřezová témata použít k tomu, aby se naši studenti uměli orientovat v dnešním světě. Chceme, aby geografie v celé své šíři, hloubce a současnosti/aktuálnosti podpořila rozvoj dovedností a kritického myšlení našich studentů. Podrobnosti jsou k nahlédnutí ve školním vzdělávacím programu.
            Zeměpis vyučujeme v souladu s RVP ZV (1. a 2. ročník) a RVP GV (3. – 5. ročník), v 6. ročníku už není zeměpis povinný předmět. Zeměpis na bilingvní sekci je od 3. ročníku vyučován ve francouzštině podle francouzských učebních plánů a metod. Zeměpis jako volitelný předmět je nabízen pro 5. a 6. ročníky, v češtině i francouzštině (nabídka není každý rok stejná). Hodinová dotace zeměpisu i zeměpisných seminářů je 2 hodiny týdně.


Vyučující zeměpisu na GJN (od září 2011):
RNDr. Juraj Liška: Kombinace TV-Ze. Na GJN od září 1996 (od 2005 zástupcem ředitele, od května 2010 ředitelem GJN). Specializace na adrenalinové sporty (kite, surf, snowboard, MTB, skialp). V letech 2000-2001 postgraduální studium geografie v Bogotě (Kolumbie).  Oblíbený region a téma: Regionální a politická geografie Latinské Amerikky.
Mgr. Michal Bílý: Kombinace TV-Ze. Vedoucí předmětové komise tělesné výchovy. Na GJN od 1994 - praxe TV-Ze, učí od září 1996. Specializace na region Jižní Amerika. Účastník a kameraman expedice k jezeru Bajkal (1994). Účastník expedice k pramenům Amazonky (1995).
RNDr. Marie Šantrůčková: Kombinace Ze-Fj. Na GJN od září 1990. Oblíbené téma: Francie. Vyučuje zeměpis na bilingvní sekci. Vyučuje zeměpisný seminář ve francouzštině.
Mgr. Jaroslav Tomeš (Garant za předmět zeměpis): Kombinace TV-Ze. Na GJN od září 2004, od září 2011 vyučuje zeměpis také na bilingvní sekci. Oblíbený region: Skandinávie, Subsaharská Afrika. Zaměřuje se na geografické hry a aktivity. Studoval 1 semestr v Linköpingu (Švédsko).
Petra Šípková: Kombinace TV-Ze. Na GJN od 1. 9. 2011.

Kontakty na vyučující zeměpisu:
RNDr. Juraj Liška: místnost 106/S22,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 257 404 812.
Mgr. Michal Bílý: místnost S22,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 257 404 832. 
RNDr. Marie Šantrůčková: místnost 301,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 257 404 838.
Mgr. Jaroslav Tomeš: místnost S22,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato , telefon 257 404 832, konzultační hodina út 8:55 - 9:40. 
Petra Šípková: místnost S20,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 257 404 831.


Aktuality:


Publikační činnost učitelů zeměpisu:
Mgr. Juraj Liška publikoval např. v: National Geographic, Koktejl, Geografické rozhledy, Reflex.

V minulých letech mimo jiné proběhlo:
2007/08 spolupráce s UNIC, semináře s hosty zaměřené na Bělorusko, KLDR a humanitární pomoc/rozvojovou spolupráci na Srí Lance
2008/09 úspěšná účast v Eurorebusu (třídy 1.B, 4.C a 6.A v celostátním finále, Martin Tušl v celostátním finále v kategorii jednotlivců), návštěva 3.B UNIC
2009/10 zájezd do Bolívie, exkurze do vodní elektrárny Lipno, exkurze v automobilce TPCA, francouzský program zaměřený na kulturu indiánů a Oceánie spojený s návštěvou Náprstkova muzea, úspěšná účast v Eurorebusu (třída 5. C v celostátním finále)
2010/11 úspěšná účast v Eurorebusu (rekordních 8 tříd postoupilo do krajského kola, 6.C v celostátním finále, 4.B skončila 4. v celostátním finále doprovodné hry Svět v pohybu), obnovena Malostranská Akademie (viz na jiném místě této stránky), zeměpisná Olympiáda – soutěžící Vladimír Košík, Daniel Brandtner a Olcřich Štros postoupili do krajského kola, návštěva hostů v hodinách zeměpisu 4.A a 4.B: Martin Bým – Papua Nová Guinea, Eliška Hánková – současná Čína

Níže se můžete podívat na další ukázky materiálů používaných ve výuce zeměpisu a zeměpisného semináře.
 
O zeměpisu na GJN (převzato z almanachu ke 140 letům Gymnázia, autor Mgr. J. Liška, zkráceno):
            Má ještě význam studium zeměpisu na středních školách? Je vůbec místo pro tento předmět v moderním pojetí chápání výuky? Všechny zeměpisné informace si studenti mohou najít na internetu, v odborných časopisech a slyšet v každodenních sdělovacích prostředcích… Navíc cestování, nejenom po naší zemičce, už pro většinu z nás není problém.
            Těmto a podobným reakcím čelí učitelé zeměpisu čím dál častěji. Jaká je tedy funkce zeměpisu v současném přetechnizovaném světě? Jak pojímáme výuku zeměpisu na našem gymnáziu? Kromě prohlubování geografických vědomostí se snažíme klást důraz na rozvíjení dovedností žáků – diskutujeme o současných problémech, hledáme souvislosti, určujeme prognózy, odhadujeme vývojové trendy ve světě. Snažíme se, aby studenti získané znalosti dokázali uplatnit i v praktickém životě. Aby si uměli vytvořit vlastní názor i vyslechnout názor druhého. Uvědomujeme si, že současné tržní prostředí nehledá „nabiflované“ živé encyklopedie, nýbrž flexibilní a samostatně myslící lidské zdroje.

O zeměpisu na GJN aktuálně (autor Mgr. J. Tomeš):
            Za 5 let od uvedení článku našeho současného pana ředitele se pozice zeměpisu a její úloha příliš nezměnily; změnily se spíše vnější okolnosti. Studenti jsou technicky opět o kus dál (naše škola naštěstí také), informace proudí ještě rychleji a fotky z druhého konce světa máme k dispozici v reálném čase i s čerstvým komentářem, díky Wikileaks a dalším serverům je možné mnohé zpochybňovat a současně můžeme sami spoluvytvářet podobu médií prostřednictvím blogů, studenti jsou účastníky veřejného dění a mohou spolurozhodovat o prostoru virtuálně i ve skutečnosti, např. jako voliči. Země se stále točí (pro zopakování, točí se „doprava“), jen s tím rozdílem, že téměř vše se na Zemi děje rychleji a s větší intenzitou, případně s většími výkyvy.
            Co je za těchto okolností důležité? Je potřeba absolvovat během studia na gymnáziu 300 – 400 hodin zeměpisu? Má cenu se učit slepou mapu, atmosféru, obyvatelstvo, světové regiony, Českou republiku atd.? Odpověď není jednoduchá. Určitě nemá cenu pouze „se učit“ výše zmíněné a vůbec vše, co dříve bylo součástí osnov. Ale rozhodně má cenu veškerá možná geografická a průřezová témata použít k tomu, aby se naši studenti uměli orientovat v dnešním světě. Chceme, aby geografie v celé své šíři, hloubce a současnosti/aktuálnosti podpořila rozvoj dovedností a kritického myšlení našich studentů. Podrobnosti jsou k nahlédnutí ve školním vzdělávacím programu.
            Zeměpis vyučujeme v souladu s RVP ZV (1. a 2. ročník) a RVP GV (3. – 5. ročník), v 6. ročníku už není zeměpis povinný předmět. Zeměpis na bilingvní sekci je od 3. ročníku vyučován ve francouzštině podle francouzských učebních plánů a metod. Zeměpis jako volitelný předmět je nabízen pro 5. a 6. ročníky, v češtině i francouzštině (nabídka není každý rok stejná). Hodinová dotace zeměpisu i zeměpisných seminářů je 2 hodiny týdně.


Malostranská akademie: Od podzimu 2010 byla na našem Gymnáziu obnovena tradice Malostranské akademie, cyklu besed a přednášek zajímavých hostů a známých osobností z různých oblastí. Do naší geografické branže rozhodně patří tito hosté (řazeno chronologicky).
Petr Mixa – Geolog, pracovník České geologické služby, účastnil se výzkumů v mnoha extrémních oblastech světa (Gobi, Antarktida, Kostarika…). Strávil několik měsíců na základně Gregor Mendel na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Na GJN přednášel o Antarktidě a výzkumu v polárních oblastech. Více o české antarktické základně najdete na http://libinst.cz/stranka.php?id=211 , zajímavé informace jsou i na http://www.geology.cz/antarktida .
Jan Říha – Nevidomý sportovec, zaměstnanec kanceláře prezidenta republiky. Vystoupil mimo jiné na Mont Blanc, Elbrus, Kilimanjaro a řadu dalších velehor. Vylezl legendární kilometrovou žulovou stěnu El Capitan v Yosemitech, ale také propast Macochu. Chystá se zdolat nejvyšší horu západní polokoule Aconcaguu a pokračovat v projektu Seven Summits. Účastní se silničních běhů Pražského mezinárodního maratónu. Více informací, fotografie a reportáže najdete na www.honza-riha.info nebo na facebooku „Jan Říha nevidomý lezec“.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. – Děkan národohospodářské fakulty VŠE, ředitel Liberálního institutu a známý ekonom. Na GJN přednášel na téma „Hospodářství ČR na rozcestí“. Více informací o panu Ševčíkovi najdete např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADk nebo na stránce Liberálního institutu: http://libinst.cz/stranka.php?id=211 .

Doufáme, že na půdě GJN i v budoucnu budou přednášet a debatovat známí hosté a také Vás srdečně zveme na další Akademie.


Níže se můžete podívat na ukázky domácích úkolů našich studentů a absolventů.

Celý článek...