Adresář učitelů GJN Hellichova

Učitel Zkratka Aprobace Místnost EMAIL Linka
257 404 8XX
Akselrodová Zdenka, Mgr. Ak Fj, Rj 310 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Augustová Petra, RNDr. Au M 312 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 40
Barešová Monika, PhDr., Ph.D. Bm Ch, M 021a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 30
Bárta Tomáš, MgA. Bt Vv 217a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 27
Bärtl Petr Hv, Čj   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 41
Bílý Michal, Mgr. Tv, Z S22 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 32
Blechová Jaroslava, Mgr. Bl Fj 322 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 36
Bludská Markéta, RNDr. Bd Ch 017 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 29
Brandeisová Helena Br Nj 101 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 22
Buffard Alice Mgr. Bf Fj 312 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 40
Coufalíková Šárka, Mgr. Cf Zsv, Čj 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Černá Hana, Mgr. ČH nyní na MD ---------- -------------- ----------
Dočekalová Michaela, Mgr. Do výchovná poradkyně 210 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 24
Dušek Jan, Ing. Dk Inf, Fy 005  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 28
Faryadová Jana, Ing. Fa Nj, Fj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 17
Fischerová Libuše, Mgr. Fi M, Dg 217 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 26
Friedel Tomáš Fl OV, ZSV 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Grätzová Marta, PhDr. Gr Čj 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Guellaoui Věra, Mgr. Gu Čj, Fj 310 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Hanzlíková Věra, Mgr. Ha D, Čj 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Härtel Filip Mgr. Ht Ov, Zsv 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Hladíková Věra, Bc. Hd Aj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 18
Hlava Daniel Bc. Hl Tv S 22 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 32
Hlinková Radka, Ing. Hl Inf, Dg 118 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 21
Hubáčková Lenka Mgr. Hu D 301 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 38
Chlaň František Mgr. Chl Aj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 17
Jesenský Ondřej, PhDr. Je Čj, Tv 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Kadečka Robert, Mgr. Kd Čj, D 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Kekule Jaromír, RNDr., Ph.D. Ke zástupce ředitelky, Fy 105 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 44
Kličková Marie, RNDr. Kl Ch, Fy 118 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 21
Kolář Petr, Bc. Ko M, Fy 118 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 21
Klimková Lucia, Mgr. Km nyní na MD ------ ------------------ -----------
Koubek Jindřich, Ing., Ph.D. Kj Fy 118 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 21
Kubánek Vít, Mgr. Kb Hv, Čj 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Kubíková Věra, Mgr. Čj, D, Fj 208 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 23
Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. Ku Fj 310 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Kulhánková Anna Mgr. Kn D 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Louvel Cédric Lv Fj 310 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Machová Blanka, Mgr. Ma Bi, Tv 017 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 29
Marsalek Marie-Anne, Mgr. Mm nyní na MD ------ -------------- --------
Matasová Martina, Mgr. Ms Tv, Z S20 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 31
Matějková Noemi, Mgr. Mt nyní na MD --------- ---------- ---------
Mička Štěpán, Mgr. Mi zástupce ředitelky, Tv, Ch 107 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 13
Nápravníková Blanka, PhDr. Np Čj, D 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Nečasová Eva, RNDr. Ne M, Fy 217 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 26
Pagani Christelle Pg nyní na MD ----- ---------- ---------
Parobková Jana, RNDr. Pb Ch, Fy 21a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 30
Pešek Martin Mgr. et Mgr.   školní psycholog 210 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 24
Pipková Ludmila, PaedDr. Pi Tv, Bi S20 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 31
Plášek Zdeněk, Mgr. Pk Inf, Fy 204 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 33
Poddaná Tereza, Mgr. Pd M, Tv 217 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 26
Radváková Věra, PhDr., Ph.D. Rd Čj, pedagogika 208 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 23
Rejmíšová Renata, Mgr. Re Čj, Aj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 17
Robbe Raphael Ing. Ro M 312 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 40
Simonianová Lenka, RNDr. Si Bi 017 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 29
Smith Wayne, B.Ed. Sm lektor Aj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 18
Součková Petra, Mgr. Fj, Čj 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Stránská Irena Mgr., Ph.D. Sa Bi 017 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 29
Svatošová Simona St Rj, Vv 217a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 27
Svoboda Pavel, PaedDr. Sv Tv, Bi S22 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 32
Šantrůčková Marie, RNDr. Ša Z, Fj 301 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 38
Šípková Petra, Mgr. Ší Tv, Z S20 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 31
Tartier Veronika, Mgr. Ta Tv, Aj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 18
Tomeš Jaroslav, Mgr. To Tv, Z S22 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 32
Vachatová Dagmar, Mgr. Va Čj, Zsv 216 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 25
Válková Eliška, Mgr. Vl Aj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 17
Vermachová Marie, Mgr. Ve L, Aj, Čj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 18
Vozka Jiří RNDr., Ing., PhD. Vo Ch 21a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 30
Vraná Marta, PhDr. Vr Nj, Hol 101 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 22
Vrbíková Helena, Bc. Vb M 118 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 21
Wienerová Zuzana, PhDr. Wi ředitelka, D 106a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 12
Wittbergerová Jana, MA Wt Aj 109 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 18
Zápotocká Zdeňka, PhDr. Fj, Nj 310 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Zátorsky Agnes Zt nyní na MD ------ -------------- ---------