• Psycholožka Noemi Matějková odchází dne 16. 4. 2014 na mateřskou dovolenou, v případě potřeby můžete kontaktovat do konce školního roku výchovnou poradkyni Michaelu Dočekalovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Konzultace viz konzultační hodiny VP. V září pak nastoupí nová zastupující psycholožka.

 •  
 • Pro 5. roč. usilujeme o grant na workshop o.s. FOKUS Praha o duševním zdraví nazvaný "Blázníš? No a!" Výsledky by měly být známy dle MHMP na konci března, poté by workshop proběhl 11. 4. od 8:00. Odkaz zde: http://blaznis-no-a.cz/.
 •  
 • 23. 4. navštíví třídy 4. A a 4.B Dům světla v Karlíně (http://www.aids-pomoc.cz/), kde od 9:00 proběhne beseda na téma Pohlavně přenosné nemoci, AIDS, xenofobie atp.
 •  
 • 13. a 24. 2. budou mít 2. ročníky možnost diskutovat s lektory o.s. Anabell na téma "Zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy" atp. Více o organizaci se dozvíte zde: http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha
 •  
 • V týdnu od 3. - 7. 2. se 1. ročníky budou podílet na mapování vztahů ve třídě, návazný program pak proběhne cca do 1 měsíce.
 •  
 • 27.1. proběhne v 1. ročnících den na téma "Závislosti".
 •  
 • 23. 1. navštíví třídy 3.B a 4.D Dům světla, o.s. - organizaci zabývající se problematikou AIDS. Celý blok je zacílen na prevenci xenofobních projevů a v souvislosti se zaměřením o.s. na prevenci pohlavně přenosných nemocí. Sraz je v 9:45 před vstupem do haly autobusového nádraží Praha - Florenc.
 •  
 • V týdnu od 9. - 13. 12. se 2. ročníky účastní programu na téma "Šikana a kyberšikana".
 •  
 • V prvním listopadovém týdnu 1. ročníky besedují se školní psycholožkou na téma "Jak se učit".
 •  
 • První týden v říjnu probíhá adaptační kuz zaměřený na seznámení studentů mezi sebou a s učiteli, podporu komunikace a spolupráce ve třídním kolektivu.
 •  
 • Na začátku září 2013 probíhají v 1. ročnících úvodní hodiny s třídní profesorkou a psycholožkou na téma "Co budeme dělat, aby se nám tu spolu dobře žilo?" Toto a další témata budeme společně rozvíjet na adaptačním kurzu v Mozolově od 30.9. do 5.10. 2013.

 •  
 • 1. A a 1. B se ve čtvrtek 2. 5. 2013 účastní programu z cyklu prevence závislostí nazvaného "Řekni ne drogám" v městské knihovně (Mariánské nám.) .Program začíná v 8:00, sraz je v 7:45 před knihovnou.
 •  
 • V 1. ročnících v dubnnu probíhá mapování vztahů a následný program za účelem podpory zdravého klimatu třídy a eliminace rizikového chování.
 •  
 • 4.4. se třída 5.C zúčastní programu o.s. FOKUS Praha na podpoporu duševního zdraví. Terapeuti i "experti" vystavěli program na vlastních zkušenostech s krizí. Nabízejí také možnosti, jak se s s krizemi v životě vypořádávat. Více informací můžete nahlédnout zde: http://www.blaznis-no-a.cz/
 •  
 • 11.3. navštíví 1.A a 1.D divadelní inscenaci "Pět rad pro Bertu", interaktivní představení o zdravém životním stylu, sebevnímání, o vztahu k jídlu a s ním spojených poruchách. Více na stránkách o.s. DIVADELTA http://www.divadelta.cz/.
 • Ve 2. ročnících od 30.1. do 7. 2. 2013 probíhá preventivní program o drogách s externími lektory. Prožitkový program je zaměřen na zamyšlení nad hodnotami, které jsou v případě kontaktu člověka s drogou konfrontovány.
 •  
 • Informace pro rodiče z oblasti rizikového chování byly přidány do sekce Odkazy.
 •  
 • 3. - 4. 12. 2012 se koná konference "Prevence v pohybu". Více informací zde: http://www.pprch.cz/
 •  
 • V pátek 16. 11. se třídy 3.C a 4.A (každá zvlášť) účastní představení "Cestovatelé za hranice" o vztazích, manipulaci a hrách, které spolu lidé hrají. Více informací najdete zde: http://www.divadelta.cz/ , o novém představení zde: http://www.divadlo.cz/cestovatele-za-hranice
 • Aktuální Minimální preventivní program GJN na rok 2012/13 byl vložen do sekce "Prevence".
 •  
 • http://obchod.portal.cz/kategorie/radci-pro-rodice/12-18-let/

alt alt alt alt