Vážení rodiče,

v naší škole působí již osmnáctým rokem smíšený pěvecký sbor, jehož činnost přinesla velkému množství bývalých a současných studentů a studentek spoustu radosti, uměleckých zážitků, neopakovatelných trvalých přátelství, nepomíjivou lásku k hudbě a nesporné zušlechtění jejich duší.

Jistě jako rodiče víte, jak velký význam pro budoucí generace má výchova k týmové spolupráci, zodpovědnosti, obětavosti a estetickému a etickému cítění. Tyto všechny schopnosti se v plné míře pěstují a rozvíjejí právě ve sborovém zpěvu.

 
Pěvecký sbor naší školy se během doby stal jedním z nejlepších ansámblů tohoto druhu v republice a kromě nejvyšších ocenění v celostátních soutěžích získal několikrát vavříny i na mezinárodní úrovni.

 
Nedílnou součástí sborové aktivity jsou též časté koncerty, každoroční interpretace Rybovy České mše vánoční, letní soustředění a zahraniční zájezdy ( 3x Německo, Francie, Rumunsko, Itálie).

 
Aby toto vše krásné a přínosné zůstalo zachováno, potřebujeme doplnit sborové řady o nové perspektivní členy, kteří by nahradili odcházející absolventy a opět převzali štafetu svých předchůdců.

 
Obracím se proto na Vás, milí rodiče, s prosbou o spolupráci při vyhledávání nových zájemců či skrytých talentů ve Vašich rodinách. Náš pěvecký sbor je součástí výuky v tomto gymnáziu a má formu nepovinného předmětu 2 hodiny týdně, samozřejmě zdarma ( velká výhoda oproti jiným typům dětských a mládežnických sborů v Praze).

 

Sbor zkouší každou středu od 15,30 hod. v budově gymnázia.

Srdečně zdraví sbormistr Petr Bärtl a Smíšený pěvecký sbor GJN

 

tel. 602 108 148

email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript