„Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.“ Jan Neruda